Produktová fotografie

Nabízím vám fotografickou dokumentaci vašich autorských produktů či děl a také snímky spotřebního charakteru potřebné pro následnou prezentaci či prodej prostřednictvím katalogů nebo e-shopů.

Zpravidla se jedná o jednoduché zobrazení daného produktu na neutrálním pozadí, nebo je možno výslednou fotografii dodat s retuší pozadí, což je ideální pro další postprodukci. Vaše produkty je možno fotografovat jak v exteriéru, tak v ateliéru s ohledem na finální představu či záměr.

Ukázky realizací

Fotografie zhotovené pro výrobce originální elektroniky.

Fotografie zhotovené v reálném prostředí pro keramickou dílnu.

Fotografie vytvořené pro jídelní menu restaurace

Klasické produktové fotografie vytvořené pro katalog.

Fotografie originální keramiky.

Reprodukce uměleckých děl pro katalog k výstavě.