Fotografie pokrmů pro menu restaurace

Fotografie vzniky za účelem vytvoření aktuálního jídelního lístku restaurace a to jak v tištěné tak elektronické podobě.

Všechny snímky jsou fotografovány na neutrálním pozadí tak, aby co nejvíce vyniklo realistické zobrazení daného pokrmu s prioritou naprosto čistého provedení fotografie.