Fotografie pokrmů pro menu restaurace


Fotografie vznikly za účelem vytvoření aktuálního jídelního lístku restaurace, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Všechny snímky jsou fotografovány na neutrálním pozadí, aby co nejvíce vyniklo realistické zobrazení daného pokrmu s prioritou naprosto čistého provedení fotografie.