Produktová fotografie 

Nabízím Vám fotografickou dokumentaci vašich autorských produktů či děl, tak také zhotovení snímků potřebných pro následnou prezentaci či prodej prostřednictvím katalogů nebo e-shopů.

Zpravidla se jedná o jednoduché zobrazení daného produktu na neutrálním pozadí, nebo je možno výslednou fotografii možno dodat "s ořezaným pozadím" což je ideální pro další postprodukci.

Vaše produkty je možno fotografovat jak v exteriéru, tak v ateliérů s ohledem na finální představu či záměr.