Zahrádkáři

Volnočasový fotografický projekt o fenoménu zahrádkaření nejen v Česku.

Tak jako každý fotograf i já mám své volnočasové fotografické projekty. Jedná se o cyklus sociálních portrétů věnujících se fenoménu chat, zahrádek a chatiček potažmo zahrádkářských kolonií, které jsou charakteristické pro předměstí většiny měst České republiky. 

Tomuto souboru se věnuji nepřetržitě již od roku 2006. Při svých návštěvách okolních zemí jsem však velice rychle zjistil, že tento způsob trávení volného času není jen výsadou českých zahrádkářů. Ve své sbírce portrétů mám tak zahrádkáře z Polska, Slovenska, Francie, Lucemburska, Německa. Zahrádkářské kolonie jsou však oblíbené také například ve Švédsku. Rozsáhlá kolonie je například ve Stockholmu. Odtud však zatím žádné snímky nemam.

 Cyklus "Zahrádkáři", byl otištěn v různých publikacích a médiích. Prezentován na výstavách v Oxfordu, Nimes, Lille, Bratislavě, Berlíně, Varšavě, Katovicích, Praze.  

Průřez mou tvorbou včetně aktuálních snímků ze souboru Zahrádkáři můžete sledovat na mém Instagramovém účtu: @allotment_gardens_by_david


Zahrádkáři 2021 

Aktuální ukázky prací z mého souboru

V galeriích níže můžete vidět jak mé aktuální snímky z prostředí městských zahrádkářských kolonií, tak starší snímky utvářející celý tento soubor.

Ople, Zabrze, Opava, Budaörs, Ostrava, Litovel

Cyklus Zahrádkáři v rozhovoru s Davidem Macháčem - Dobré ráno - Česká televize

Fenomény - Dobré ráno | Česká televize (ceskatelevize.cz)

32:38 - Zahrádkaření + soutěž

Zahrádkaření - Fenomény - Dobré ráno | Česká televize (ceskatelevize.cz)

82:08 - Zahrádkaření

Osada Zátiší - Opava 2006

Prvopočátek mého fotografování začal v Opavě roku 2006. Výsledný soubor fotografií zahrádkářů z Opavy se stal součástí mé praktické bakalářské práce na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

Cyklus Zahrádkáři je fotografickým projektem, ve kterém zachycuji fenomén chat, zahrádek a chatiček potažmo zahrádkářských kolonií, které jsou charakteristické pro předměstí většiny měst České republiky.

Portrétní fotografie zachycují člověka, zahrádkáře, v jeho přesně ohraničeném, vymezeném prostoru, který však odráží jeho osobnost, představy či současné módní trendy.

Zahrádkaření je jeden z velice oblíbených způsobů, jak trávit volný čas pro mnoho lidí nejen v České republice, ale také v okolních státech. Důkazem je pak také skutečnost, že součástí většiny měst jsou právě tyto zahrádkářské kolonie. Mnohdy původně nevhodná prostranství nacházející se například v záplavových oblastech nebo z jiných důvodů nevyhovující plochy pro nové výstavby tak byly městy nabídnuty zahrádkářským spolkům. Lidé pak tyto prostory přetvořili v rozmanité oázy klidu, do kterých se velmi rádi a často vracejí a tráví zde většinu svého volného času.

Každý zahrádkář si svou zahrádku buduje a přetváří dle svých představ a možností a to je to, co mne zajímá a fascinuje. Proto je pro mne velice důležité, zachytit jak samotný objekt, tak i jejího vlastníka. Na fotografiích lze pozorovat nejrůznější spojení mezi prostorem zahrádky a jejím uživatelem, tedy samotným zahrádkářem. Každá zahrádka je jiná, stejně tak i osoba, která ji obhospodařuje a zároveň jsou zřejmé jisté spojitosti související s dobou či módními trendy, řekněme odklon od klasických políček k zatravňování a vznik okrasných zahrad, nástup bazénů a grilů a mnoho dalšího.

Zahrádkáři z Polska

Výběr fotografií zahrádkářů z Polska v rozmezí let 2017 - 2019

Zahrádkáři z Česka

Výběr zahrádkářů napříč Českem z let 2016 - 2020

Zahrádkáři z ostatních zemí

Malá ukázka zahraničních zahrádek.