Výstavy a vernisáže

Jako každý fotograf se také já snažím publikovat a vystavovat své fotografie. K mnoha výstavám či účasti na nich mi bezesporu pomohlo studium na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Během studia jsem měl možnost seznámit se s nejrůznějšími lidmi, fotografy, galeristy a mnoha dalšími a to nejen v Česku.