Výstavy a vernisáže

Jako každý fotograf se také já snažím publikovat a vystavovat své fotografie. K mnoha výstavám či účasti na nich mi bezesporu pomohlo studium na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Během studia jsem měl možnost seznámit se s nejrůznějšími lidmi, fotografy, galeristy a mnoha dalšími a to nejen v Česku.

Fragmenty Těšínského Slezska 

a Ostravska

Bylo mi ctí dělat kurátora výstavy mého dlouholetého kolegy, fotografa a kamaráda Jiřího Žižky. Při příležitosti této výstavy byl vydán také katalog s fotografiemi autora popisujícími proměny a život v postindustriální krajině Těšínského Slezska a Ostravska.