Rodinné foto v ateliéru

Portrétní či rodinné fotografie můžeme fotografovat také v ateliéru. Preferuji jednoduché, čisté portréty, přičemž hlavní prioritou je zachycení ideálního okamžiku, který charakterizuje náladu a emoce portrétovaných.

Fotografie tohoto charakteru vznikají v průběhu 90 minut, přičemž zhotovíme více než 300 záběru a následně pak vybíráme finální snímky k dalšímu zpracování