Oficiální portrét Policie ČR

Pracovní neboli business portréty. Podle potřeby je možno zhotovit portréty sloužící jako profilové fotografie pro webové prezentace. Fotografie lze vytvořit přímo v prostorech vaší firmy, samozřejmostí je dovoz veškerého potřebného vybavení.