7,4km2

Název projektu naznačuje, že se fotografie budou věnovat přesně ohraničenému prostoru. Na tento název mne přivedla skutečnost vycházející z vládních nařízení, které omezují volný pohyb osob mimo katastr obce. V roce 2007 jsem začal opravovat dům v obci Mikolajice na Opavsku a následující snímky jsou mou obrazovou výpovědí o životě na venkově z pohledu člověka, fotografa který se zde přistěhoval a snaží se stát součástí každodenního života poznávat zdejší zvyky, obyčeje a v neposlední řadě pak nové přátele a prostřednictvím fotoaparátu tyto zdánlivě běžné věci zachycovat.

Portréty občanů 2009

Vybrané portrétní snímky občanů, sousedů se kterými jsem měl a mnohými mám možnost se setkávat v rámci obce. Snímky jsou koncipovány velmi jednoduše. Fotografovány pevným, portrétním objektivem což do jisté míry znemožňovalo zachycení většího množství charakteristik portrétovaného. Tato zdánlivá nevýhoda mne však nutila pečlivě vybírat prostředí tak, abych do kompozice snímku dostal vše potřebné, zásadní a zároveň nechal vyznít portrét ve své surové formě.

Každodenní život

Fotografie zachycující každodenní život na vesnici.